Senioři

Chceme, aby bylo seniorům umožněno aktivněji a smysluplněji trávit každý den. Chceme přinést:

  • pravidelné vzdělávací programy
  • podporovat spolky a sdružení typu Paměť národa
  • zapojit občany seniory do komunitního života
  • zlepšit dostupnost zdravotní péče
  • zavést speciální seniorskou linku, která dokáže efektivně a s porozuměním poradit a pomoci při náhlých a nepředvídatelných událostech