Problematika sdíleného ubytování

Praha 1 opouští status výkladní skříně hlavního města a stává se z ní jeden velký, ničím nekontrolovatelný zábavní park. Jednou z příčin jsou služby sdíleného ubytování. Chybí regulace, ale za to vzrůstá hluk, nepořádek, šedá ekonomika a Praha 1 je vnímána jako město, kde je to levné, anonymní a vše dovolenou.

Nechceme, aby to tak pokračovalo. Stejně tak ale nechceme, aby město diktovalo svým občanům, jak nakládat se vlastním majetkem.

Proto budeme usilovat o změnu současného zákon, aby si vlastníci SVJ mohli sami, podle svých pravidel určit, chtějí-li ve svém domě sdílené ubytování či nikoliv. Určitě musíme sdílené ubytování regulovat a nastavit základní pravidla:

  • zvýšení pravomocí SVJ (minimálně 51 % musí souhlasit, zda lze v jejich domě poskytovat sdílené ubytování)
  • omezení sdíleného ubytování na 60 dní v roce
  • odvod 2,5 % z každého pobytu sdíleného ubytování do fondu oprav
  • důsledně vyžadovat placení daní
  • každé ubytovací zařízení sdílené ekonomiky musí splňovat bezpečnostní pravidla jako hotely a další oficiální ubytovací zařízení
  • ohlašovací povinnost každého z hostů