A kde na to všechno vezmeme peníze?

Začneme tím, že nastavíme rovné podnikatelské příležitosti pro všechny. Praha 1 historicky uzavírala často nevýhodné a dlouhodobé smlouvy s nejrůznějšími podnikatelskými subjekty. Není výjimkou, že v jedné ulici platí jedna restaurace nájemné 200.000 a druhá za podobný prostor 800 000. Proto je nutné udělat:

  • pečlivá revize všech historicky uzavřených smluv o pronájmu komerčním subjektům
  • výpověď nevýhodných
  • zavedení veřejných aukcí, kde bude mít každý možnost dát nabídku
  • přesně nastavit transparentní pravidel a podmínek za jakých je možné získat městský majetek do komerčního nájmu

Díky takovému přístupu můžeme přinést do pokladny Prahy 1 více než desítky milionů korun ročně.