Kvalita ovzduší v centru Prahy

Kvalita ovzduší v Praze je v porovnání s ostatními městy (Londýn, Miláno, Paříž, Vídeň) výrazně horší. Největším hříšníkem je osobní automobilová doprava. Nedrastická řešení (výsadba zeleně, budování cyklostezek, sdílení jízdních kol v centru Prahy) situaci úplně nevyřeší. Proto chceme přistoupit k radikálnějšímu řešení a to:

  • Vytvoření nízkoemisních zón (viz Německo), kam by směla jet vozidla s Ekologickou plaketou (vozidla splňující EURO 5 a výše, a elektromobily)
  • Provádět kontrolu podezřelých vozidel na funkčnost filtrů pevných částic a posílat je na technickou kontrolu
  • Zpoplatnit vjezd do centra Prahy pro nerezidenty
  • Více kašen, pítek, laviček