Veřejný pořádek a zlepšení bezpečnosti

Rušení nočního klidu, pouliční „umělecká“ veřejná produkce (tzv. busking), grafity, elektroběžky, pivní kola, prodej alkoholu na stáncích v nočních hodinách a jeho konzumace na ulicích v centru Prahy. To jsou věci, které trápí Prahu 1 mnohem více, než ostatní městské čtvrti. Na samotnou Prahu 1 připadá:

  • 1.400 restaurací, hospod, kasin a nočních podniků
  • 250 000 návštěvníků za den
  • 26 % ze všech trestných činů v Praze se děje na území Prahy 1

Z dlouhodobého hlediska je nutné celou problematiku pojmout komplexně, a shody se musí najít napříč celým politickým spektrem. Naším cílem proto je:

  • Naplnit dosud neobsazená tabulková místa u Městské policie Praha - v současnosti 38 neobsazených míst
  • Vytvořit takové podmínky, aby se zvýšil zájem lidí o místa u Policie a MP, jako jsou daňové úlevy, cestování v hromadných prostředcích zdarma, zvýhodněné nákupy některého zboží, služební byty atd.
  • Upřednostnit pochůzkovou činnost strážníků MP. Dbát na to, aby se strážníci v uvedeném sektoru pohybovali pěšky a byli vidět
  • Aby strážníci svou přítomností v ulicích působili preventivně a cítili se za „svůj rajon“ zodpovědní
  • Stále vylepšovat materiální a technické vybavení Městské policie